Veiligheid

Epoxy hars is een chemische substantie, daarom is veiligheid erg belangrijk.

Gebruik dit product niet als je allergisch bent voor een van de bestanddelen*. Ik kan niet genoeg benadrukken dat je heftige allergische reacties kan krijgen wanneer je werkt met epoxy. Wellicht weet je (nog) niet dat je allergisch bent voor één van de bestanddelen, dus let goed op wanneer je deze hobby uitoefent. Daarnaast kan de allergie ook later ontstaan, dus blijf altijd alert wanneer je werkt met epoxy.

Niet inslikken.

Na gebruik op een veilige plek opbergen (bij voorkeur een donkere en droge plek).

Buiten bereik van kinderen houden (ook wanneer het product niet gebruikt wordt). Wanneer je oudere kinderen laat werken met giethars, altijd toezicht houden en let op mogelijke allergische reacties.

Gebruik gezicht -en huidbescherming, zoals een veiligheidsbril, nitril handschoenen** en een halfgelaatsmasker (bijvoorbeeld van 3M – zoals afgebeeld). Bij voorkeur in de buitenlucht gieten, of in een kamer met goede doorstroom van schone lucht. 

Epoxy Resin Giethars Safety Veiligheid

Waarschuwing: Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Vermijd contact met niet uitgeharde epoxy resin en de blote huid en ogen. Mocht dit toch gebeuren grondig spoelen met water voor minimaal 15 min. Indien er irritatie optreedt of andere gezondheidsproblemen, neem altijd contact op met een arts. Vermijd het inademen van dampen (door gebruik van een halfgelaatsmasker of werk in de buitenlucht). Was gezicht en handen grondig na gebruik. Zorg voor een aparte werkruimte en verlaat de werkruimte niet met vervuilde (werk)kleding.

Zie hier ook het  veiligheidsinformatieblad voor A Giethars en B Verharder voor meer informatie. 

For English please click here for A and click here for B.

Epoxy Resin A | UFI Code: 07GQ-3Q5U-RSKV-GSF1

Epoxy Hardener B | UFI Code: VAGQ-KQV8-2SKD-4413

*Epoxy Resin A: Bisfenol A epoxy resin (89,7% CAS.25068-38-6), AGE (12-14 APEO, 10%, CAS.68609-97-2), ontschuimer/defoamer (0,3%, CAS.87435-55-0).

Epoxy Hardener B: Polyamide (88% CAS.63428-84-2), Bisfenol A epoxy resin (4% CAS.25036-25-3), Benzyl Alcohol (8%, CAS.100-51-6).

**ik werk zelf met vynile handschoenen, voor mij is dit afdoende. Maar ik wil je er wel op wijzen dat voor complete bescherming je nitril handschoenen apart zal moeten aanschaffen 😇. Waar vynile handschoenen je handen droog houdt van ‘geknoei’, zijn nitril handschoenen bestendig tegen chemicaliën, waardoor je dus beschermt bent voor bijvoorbeeld een allergische reactie. Momenteel heb ik ze niet in de shop, zodra ik ze op voorraad heb, voeg ik ze toe!

Waarschuwing Milieuschadelijk